พันธกิจ

Good Service with our heart

Quality is important                           

Our expertise is healthcare

Must be the best and will be better

การบริการ

Setting System Of Maintenance Service

จัดการดูแลรักษาระบบ บริษัทในเครื่อข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

NEW INNOVATION PRODUCT

สร้างนวัตกรรมใหม่ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

Program Clinic

โปรแกรมบริหารจัดการ คลินึก

คณะกรรมการบริษัท

นายแพทย์วรชาติ ศักดิ์ศิรินุกูล

กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์ก้อง เจริญราษฎร์

กรรมการ

นายทศพล ชลานนท์ไพศาล

กรรมการ

นายชาญณรงค์ วงษ์วานิช

กรรมการ

นายสุกฤษฎิ์ บุญกาญวินิชา

กรรมการ

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท จีค่อมเฮลอินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ด้วยการเห็นพ้องต้องกันระหว่าง แพทย์ และนักพัฒนาโปรแกรมที่เล็งเห็นถึงช่องว่างของระบบ IT ต่อธุรกิจ Hearthcare เช่น ระบบการอ่านผลเอ็กซเรย์ (X-RAY)ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยผู้ป่วยอ่านจะได้รับผลช้าหรือมีความผิดพลาดได้ ดังนั้นด้วยความรู้และเทคโนโลยีในปัจจุบันเราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์ ได้รับความสะดวกความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น การสร้างเครือข่ายให้การเข้าถึงเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพได้ง่าย รวมถึงโอกาสในการทำประโยชน์อื่นๆต่อผู้ป่วย ด้วย เราจึงตั้งมั่นร่วมกันที่จะสร้างสรรค์การบริการและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับ IT เพื่อตอบสนองต่อองค์กรให้ดีที่สุด

Personal Info

  • +1123 2456 689
  • 3301 Lorem Ipsum, Dolor Sit St

เครือข่าย

ติดต่อเรา